คุณพิชญาภา แก้วโสวัฒนะ(พี่เปิ้ล SCG)จากธรรมโอสถรักษาจิต สู่การเป็นผู้ให้ธรรมะแก่ชุมชน

พี่เปิ้ล SCG_จากธรรมโอสถรักษาจิต สู่การเป็นผู้ให้ธรรมะแก่ชุมชน

คุณพิชญาภา แก้วโสวัฒนะ หรือที่เรารู้จักกันในนาม “เปิ้ล SCG” ได้รู้จักกับเส้นทางธรรม เพราะ “ความทุกข์” ไม่เพียงทุกข์ทางกายที่ป่วยเป็น “โรคเครียดสะสม” โดยไม่รู้ตัว ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ต้องผ่าตัดให้มีเวทนาทางกาย แต่เวทนาทางใจที่เกิดขึ้นจากความคิด อารมณ์ที่เข้ามากระทบ เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์โดยที่ไม่รู้ตัว จิตที่ไม่เคยฝึกเมื่อมีความคิดหรือารมณ์มากระทบก็กระเทือน ขยะในใจก็เกิดขึ้น นอกจากนั้นเธอยังเจอกับมรสุมปัญหาชีวิต คุณเปิ้ลเป็นหัวหน้าครอบครัว ดังนั้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆจึงอยู่ที่เธอเพียงคนเดียว เธอจะจัดการกับปัญหาและขยะในใจอย่างไรนั้น ติดตามเรื่องราวของ “คุณเปิ้ล SCG” ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/3UeAEMCMVfs

www.bunyanupab.com

ความคิดเห็น