คอร์ส “ซาวาดะ ครอบครัวธรรมะ” บ้านภูตะวัน ๒๖-๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะเจ้าภาพ นำโดยบริษัท ซาวาดะ จำกัด ได้นิมนต์พระอาจารย์  กิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก คณะสงฆ์ และแม่ชี มาจัดปฏิบัติธรรม คอร์ส “ซาวาดะ ครอบครัวธรรมะ” ณ บ้านภูตะวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ด้วยความเอื้ออารีของคณะท่านเจ้าภาพ โดยมีหัวเรือใหญ่เป็นคู่บารมีอารมณ์ดี คุณโบว์ลิ่ง ธนกิจ -คุณดี มณฑิตา ศิริศักดิ์โสภิต คอร์สนี้จึงมีผู้ปฏิบัติมาเยือนบ้านภูตะวันมากถึง ๑๗๐ ท่าน

เช้าวันแรกของการวิปัสสนาผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่พร้อมเพรียงกันสวดมนต์ตั้งแต่ตี ๓ ฝึกเดินจงกรม และรับฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ ยังความปิติ ซาบซึ้ง เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ลูกศิษย์เป็นอย่างมาก

คุณโบว์ลิ่ง ได้กล่าวถึงอานิสงค์ของการปฏิบัติธรรมว่า

ทุกวันนี้มีความสุขมากขึ้น อยู่กับปัจจุบันขณะทุกครั้งที่มีสติเกิดขึ้น ความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นมา แล้วเราก็จะอนุโมทนากับสิ่งที่เรามีโอกาสได้สร้างบุญตลอดเวลา ความสุขก็ไม่ลดลงครับ”

หลังจากฟังธรรมเทศนาเสร็จ ผู้ปฏิบัติก็ร่วมกันตักบาตร และพิจารณาอาหารมื้อแรกด้วยกิริยาอันสงบ ในช่วงเวลาบ่าย จึงได้ฟังบรรยายเปิดใจท่านเจ้าภาพที่เรียกได้ว่าครบทุกรสชาติ สนุกสนาน เฮฮา และซาบซึ้ง สมกับเป็นครอบครัวธรรมะอย่างแท้จริง

คุณโบว์ลิ่ง ได้เมตตานำเรื่องของตนเองมาแบ่งปันให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจว่าธรรมะสามารถเปลี่ยนจิตที่เคยหลงในวัตถุนิยม ให้กลายมาเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างสมถะ ละวางอัตตาตัวตน จนกลายเป็นผู้ให้ได้อย่างแท้จริง

เช่นเดียวกับคู่บุญเช่นคุณดี มณฑิตา ศิริศักดิ์โสภิต ซึ่งไม่เคยเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนา แต่ด้วยความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธเจ้า จึงยอมทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ จนวันนี้คุณดีได้กลายมาเป็นสะพานบุญปลดเปลื้องความทุกข์ทางกาย-ใจให้แก่ผู้อื่นมากมาย

วันที่ ๒ พระอาจารย์เทศนาในช่วงเช้าเช่นเดิม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้นำหลักสติปัฏฐาน ๔ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้พระอาจารย์ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติหมั่นเจริญพรหมวิหาร ๔ อยู่เป็นนิจด้วย

หลังจากนั้นผู้ได้ฟังธรรมะบรรยายจากองค์บรรยายผู้ได้รับธรรมะโอสถจนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ ในช่วงบ่ายจึงได้รับฟังเทศนาธรรม “กฎแห่งกรรม” ในช่วงค่ำหลังจากรับประทานอาหารอย่างมีสติเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติก็ได้ร่วมซาบซึ้งไปกับการกล่าวคำขอโทษ และขอบพระคุณต่อบุพการีในกิจกรรม “พระในบ้าน”

 

แม้จะเป็นเวลาเพียงสั้นๆ แต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ได้เข้าไปจุดไฟสว่างไสวในจิตใจของผู้ปฏิบัติทุกท่าน ผู้ปฏิบัติหลายท่านร่วมแสดงความรู้สึกในช่วงเช้าของวันสุดท้ายนี้ด้วยความปิติ และต่างรอคอยเวลาที่จะได้กลับมาบ้านภูตะวันแห่งนี้อีกครั้ง