ความอดทนจะนำไปสู่ความชนะใจตัวเอง โดยพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก


Warning: Illegal string offset 'controls' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'autohide' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'fs' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'theme' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'color' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'iv_load_policy' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'modestbranding' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'rel' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'showinfo' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'autoplay' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'disablekb' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'aspect_ratio' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'video_position' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'volume' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 350

Warning: Illegal string offset 'video_id' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/index.php on line 226

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/index.php on line 228

Warning: Illegal string offset 'aspect_ratio' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/index.php on line 229

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 716

Warning: Illegal string offset 'video_position' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/index.php on line 261

วันนี้ตั้งใจจะเทศน์เรื่องนี้ให้ ขันติ ความอดทน ความอดทนจะนำไปสู่ความชนะใจตัวเอง ถ้าเราไม่มีความอดทนอดกลั้น เราจะไม่เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้ง คนที่ตามใจตัวเอง ตามกิเลส ตามตัณหา มันก็เข้าไม่ถึงสภาวะหนึ่ง เมื่อเราเฝ้าดูจิตไปเรื่อยๆ มันจะไปเจอบางครั้งที่มีกิเลส มีทุกข์มา มันก็ไม่อยากอยู่ มันก็อยากจะพ้นมัน จะไปจากทุกข์นั้น บางคนก็คิดว่าสถานที่ที่อยู่มันเป็นทุกข์ เหมือนที่ท่านอาจารย์สุเมโธ หลวงพ่อสุเมโธบอกวัดหนองป่าพงทุกข์ แต่จริงๆ ไม่ใช่ ใจเราทุกข์เอง มันก้าวไม่ผ่านทุกข์นั่นล่ะ จึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะข้อนี้ได้ ตอนนี้หลายคนกำลังเป็น สู้กับใจตัวเองอยู่ อยู่กับมัน ดูมัน ทรมานก็ทรมาน

ความอดทน ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง ถ้าเราไม่เคยชนะ ไม่เคยอดทนต่อทุกข์ ตบะก็ไม่เกิด อินทรีย์บารมีก็ไม่แก่กล้า ความอดทนอดกลั้นจึงเป็นตบะอย่างยิ่ง ความอดทนจึงมีคุณค่ายิ่งของผู้ที่จะบรรลุนิพพาน ผู้แพ้ใจตัวเอง แพ้กิเลส ไม่มีวันได้นิพพาน ผู้ตามใจตัวเอง

งั้นคนอ่อนแอจึงเป็นผู้นำไม่ได้ ไม่เกี่ยวเลยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย เกี่ยวว่าจิตอดทนเข้มแข็งแค่ไหน ชนะกิเลสตัวเองได้แค่ไหน

วันนี้พระอาจารย์ก็นั่งดูมันทั้งวันก่อนจะออกมา อยู่กับมันไอ้ความทุกข์มันเป็นยังไง วันนี้จะดูมัน อยู่กับมันให้แจ่มแจ้งขึ้นไปอีก อยู่กับทุกข์มันจนไม่ทุกข์ ใครเข้าใจ ยกมือขึ้นโยม มันจะได้ไม่ทุกข์อีกต่อไป เอ้าเรื่องแค่นี้หรอ หนักกว่านี้ก็ผ่านมาแล้ว หลงทาง หลงมากกว่านี้ก็หลงมาแล้ว แต่อย่าหลงอีกเท่านั้นน่ะ

ไม่อยากมา ตายทั้งเป็น อ่อนแอไง ไม่อยากมา รีบมาเลย ไม่อยากตื่น รีบตื่นเลย ไม่อยากสวดมนต์ สวดเดี๋ยวนี้เลย นี่คือวิธีนึงที่เราจะชนะมันอย่างเด็ดขาด แต่ถ้าอ่อนแอมาฝึกอย่างงี้ แพ้ตลอดชาติ อยู่มันไปเรื่อยๆ ก็แพ้มันตลอดน่ะสิ มันต้องเข้มแข็งอยู่ในใจ อดทนอยู่ ดูมันได้แต่ไม่แพ้มัน หรืออย่างมากก็ดูมันเดี๋ยวมันจะดับตรงไหน ความไม่อยาก แต่ถ้าอ่อนแอนี่เดี๋ยวนั้นเลย ไม่มีเวลามาดูมันแล้ว ไม่อยากมา ขึ้นรถ สตาร์ทรถเลย ออกมาเลย มันก็แพ้กิเลสตลอดกาลนานเทอญนั่นล่ะ

สำหรับคนที่จะไปนิพพาน มันไม่มีเวลาให้อีกแล้วหรอก เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราใกล้นิพพานแค่ไหน ก็เรายังสกปรกอยู่เลยใจเรา กิเลสยังบานเบอะอยู่เลย ยิ่งห่างไกลเข้าไปใหญ่ ใน 1 ชั่วโมง เอาแค่กลางวันที่ตื่นก็ได้ ใน 8 ชั่วโมง เป็นกุศลกี่ชั่วโมง อกุศลกี่ชั่วโมง เผลอๆอกุศลมันมากจนไม่มีกุศลเลยด้วยซ้ำในบางวัน อบายภูมิยังปิดไม่ได้เลย มันจะไปนิพพานได้ยังไง อยู่สะสมอบายภูมิไปอีกเหรอ วันเวลาหลงโลกมากขึ้นกว่าวันลาโลกซะอีก

จะสร้างพลังกิเลสตัณหาไปหาวิมานอะไร เข้าใจรึยัง ทำไมไม่สร้างพลังแห่งความหลุดพ้นไปเรื่อยๆ มันคือการชนะใจตัวเอง ความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง อดทน แล้วก็อดทน แล้วก็อดทน

มันหมดแรงของมันไปเอง พอถึงจุดสูงสุดของกราฟ เดี๋ยวมันก็ร่วงหล่นลงมา ทนให้ถึงจุดนั้นแล้วกัน ไม่ต้องไปดับมัน เห็นมัน อยู่กับมัน

เมื่ออดทนได้ ก็จะเข้าใจผู้อื่นที่ทุกข์ได้ และก็เมตตาผู้อื่นได้

ก็มองความทุกข์ของผู้อื่นสิ ความทุกข์ของเราจะเล็กน้อยลงไป หัวใจเราจะได้ยิ่งใหญ่ กว้างไกลด้วยเมตตา เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาพระพุทธองค์

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
เรื่อง “ความอดทนจะนำไปสู่ความชนะใจตัวเอง”
ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
๙ กันยายน ๒๕๖๑