ความรักที่บริสุทธิ์ โดยพระกิตติเชษฐ์ บุญญานุภาพ


Warning: Illegal string offset 'controls' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'autohide' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'fs' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'theme' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'color' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'iv_load_policy' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'modestbranding' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'rel' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'showinfo' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'autoplay' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'disablekb' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'aspect_ratio' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'video_position' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Illegal string offset 'volume' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 345

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 350

Warning: Illegal string offset 'video_id' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/index.php on line 226

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/index.php on line 228

Warning: Illegal string offset 'aspect_ratio' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/index.php on line 229

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/functions/functions.php on line 716

Warning: Illegal string offset 'video_position' in /home/cp933299/public_html/bunyanupab.com/wp-content/plugins/youtube-video-importer-master/index.php on line 261

… ทุกข์ทรมานมากี่ภพชาติแล้ว แม้จะสมหวังก็ทุกข์เพราะยังหลงอยู่
ไม่สมหวังก็ทุกข์ทรมานเพราะยึดมั่น ความอยากเป็นเจ้าของ ครอบครอง
เมื่อไม่ได้ก็เหมือนถูกทอดทิ้ง ถูกหักหลัง จึงเกิดความเศร้าโศกเสียใจ
หรือเรียกว่า อกหัก หรือ หักอกเขา
พอเถอะ… ความรักแบบนั้น เมื่อหยุดได้ ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป
ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ พระพุทธองค์สอนพระนางโกกิลา ทุกข์กับพระอานนท์มากเหลือเกิน
ยอมบวชมาตาม แต่ไม่ได้หวังธรรมะ หวังเพื่อเห็นหน้าและอยู่ใกล้ๆ
พระอานนท์ไม่รักตอบซักที ก็ทุกข์ทรมานมาก
จนวันนึงพระองค์เห็นแล้วว่าพอจะบรรลุธรรมได้ ก็แสดงธรรม
ที่ใดมีรัก รักแบบหญิงชาย รักเพื่อต้องการเสพกาม
รักเพื่อต้องการให้เขาตอบสนองรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสเรา นั่นจึงเป็นความทุกข์
จงเข้าถึงความรักของพระพุทธองค์เถอะ เหมือนเช่นตอนนี้

มีความสุขมั้ย? ใครมีความสุข ยกมือขึ้น
เมื่อเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆ จิตเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ และยิ่งเข้าใจความรักอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์
ทีนี้ล่ะเธอจะเข้าใจความรักแบบที่มีกิเลสทั้งหลาย ที่มากมายอยู่ในโลกใบนี้
แล้วเราจะวางความรักแบบนั้นลงไป เราจะเข้าถึงความรักอันบริสุทธิ์
และจิตเราก็จะบริสุทธิ์ตามพระพุทธองค์ได้ง่าย

มันต่างจากความรักที่เราเคยมี ความรักของหญิงชาย ความรักของความต้องการเป็นเจ้าของครอบครอง
รักเพื่อยึด รักเพื่อเจ็บปวดทรมานเมื่อไม่สมหวังนั่นล่ะ
เขาจึงแต่งเพลงทางโลก ทั้งเพลงที่สมหวังในความรัก และเพลงที่ไม่สมหวัง เพลงที่ทุกข์ทรมาน
….

..
ยามกระแสความรักแห่งวัฏสงสาร ภพชาติที่ผูกพันมันกลับคืนมา มันทรมาน
เธอกับฉันทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน ไม่ขาดจากกัน นั่นล่ะคือโซ่ตรวนที่มันจองจำใจแล้ว
ไม่ว่าเธอจะเกิดเป็นอะไร ฉันจะเกิดเป็นคู่ของเธอตลอดไป นั่นคือโซ่ที่คล้องคอเราไปแล้ว ไม่รู้เข้าใจมั้ย?
แม้เธอจะมีเจ้าของอยู่ ฉันก็ยังจะติดตามรักเธอตลอดไป

เมื่อเธอพบความรักอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์ จิตเธอเริ่มรู้สึกความสุขที่ไม่สามารถจะหาได้ในทางโลก
และบางทีไม่รู้จะบรรยายยังไง เธอก็มอบความรู้สึกนี้ให้ผู้อื่นต่อไป
มองทุกคนด้วยความรักและเมตตา ปรารถนาดีเช่นนี้กับทุกคน
โดยเฉพาะคนใกล้ตัวใกล้ๆ พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา พี่ น้อง ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนฝูง
ปรารถนาให้เขาพบความสุขที่ดีแบบนี้ แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับใครอีกต่อไป ไม่บงการ ไม่เผด็จการกับชีวิตใครอีกต่อไป…

เทศนาธรรมจากท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
เรื่อง “ความรักที่บริสุทธิ์”
๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
บ้านภูตะวัน