ความง่วง และอารมณ์กรรมฐานต่างๆ โดยพระกิตติเชษฐ์ บุญญานุภาพ

… ความง่วงเป็นเพียงสภาวะของสิ่งที่ถูกรู้
สติกับจิตไปรู้ความง่วงนั้น ลองแยกความง่วงออกไป ความง่วงไม่ใช่เรา
หรือไม่ก็เปลี่ยนอารมณ์ พอง่วงมากๆ เราก็ง่ายๆ ลองคิด คิดเยอะๆ นะ คนที่ชอบคิดอยู่แล้ว
คิดเรื่องดีนะ อย่าคิดเรื่องไม่ดี เดี๋ยวพอความง่วงหาย ทุกข์มา
คิดเรื่องบวก พอเราฟุ้งปุ๊บ ความง่วงจะไปทันที
พระอาจารย์ลองใช้กรรมฐานหลายกองแก้นิวรณ์ มันก็ได้เหมือนกัน
ความง่วงมันเป็นคู่ปรับกับความฟุ้งซ่านนะ

แต่ถ้าเรามีสติ มีสมาธิตลอด ความง่วงไม่มี
อย่าปล่อย กำหนดพุทโธก็ได้ หายใจเข้าพุท หายใจออก โธ
บางคนกำหนดอิริยาบถย่อยเก่งๆ ก็ได้ หรือพองหนอ-ยุบหนอที่ท้องก็ได้
แต่คนชำนาญดูจิต รักษาจิตก็ได้ ส่วนใหญ่พระอาจารย์จะใช้สิ่งนี้ ดูจิต รักษาจิต
แล้วจะไปแก้ที่ความง่วง ความง่วงเกิดขึ้น รู้ไปที่จิต เดี๋ยวความง่วงหาย เพราะสมาธิ…

เทศนาธรรมจากท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
เรื่อง “ความง่วง และอารมณ์กรรมฐานต่างๆ”
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
คาซ่าชวนชม ชลบุรี