ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิปัสสนาพาสุข ณ รัตนเสรีธรรม วันที่ 28 -29 กุมภาพันธ์ 2563