ขอเชิญเข้าร่วมคอร์สปฏิบัติธรรม “รุ่งทวีพาสุข” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี