ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ณ สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ จ.ลำปาง วันที่ 12-19 ตุลาคม 2562