ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรความสุขแท้อยู่ที่ใจ วันที่ 24-27 มกราคม 2563 ณ ประเทศออสเตรเลีย