ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม คอร์สบ้านพุทธเมตตา วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 จ. สมุทรปราการ