ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตรชีวิตดี มีความสุข ณ บริษัท พาวเวอร์แอร์ ซิสเต็ม จำกัด วันที่ 26 กันยายน 2562 จำนวนจำกัด