ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมหลักสูตร ธรรมะพาสุขใจ วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2562 บ้านภูตะวัน จ.นครราชสีมา