ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมหลักสูตร จิตเบิกบานนำพาสุข วันที่ 20 สิงหาคม 2562 จ.ภูเก็ต