ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมหลักสูตร วิปัสสนาพาสุข วันที่ 9-11 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดภูเก็ต