ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมหลักสูตร สวนธรรมนำพาสุข วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 ณ สวนธรรมศรีปทุม จ.อยุธยา