ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา เด็กเรียนดีแต่ยากจน และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันมุทิตาจิต พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก วันที่ 2 สิงหาคม 2562