ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค สิ่งของและปัจจัย ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดขอนแก่น