ขอเชิญนำบุตรหลาน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมคอร์สพุทธบุตร บ้านพุทธเมตตา วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 จ.สมุทรปราการ