ขอเชิญนำบุตรหลานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตร ศรัทธานำสู่นิพพาน วันที่ 14 มกราคม 2563