ขอเชิญนำบุตรหลานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตร แสงเทียน ส่องธรรม บ้านสะสมบุญ วันที่ 18 สิงหาคม 2562