ท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์มอบปัจจัย และของบริจาคแด่สภากาชาดจังหวัดลำปาง

buddha-mahametta_logo-recolor    Byp-logo

s__15056901

มูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ โดยท่านพระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก และคณะศิษย์ ได้มอบปัจจัย 100,000 บาท และ หมวกกันน๊อค โดย บริษัท ย่งเซ่งฮง จำกัด จำนวน 5 ลัง รองเท้าผ้าใบ 20 ลัง โดยคุณวีระวัฒน์ เจี่ยเพิ่มพูล และครอบครัว

มอบให้สภากาชาดจังหวัดลำปาง รับมอบโดย นายกเหล่ากาชาด ภริยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คุณรัชนี ลอยฟ้า และ ท่านปลัดจังหวัดลำปาง คุณสุรพล บุรินทราพันธุ์

โดยปัจจัยและของที่บริจาคจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สาธารณกุศลต่างๆ เช่น มีการปลูกบ้านให้กับชาวบ้านที่ยากจนอำเภอละ 1 หลังต่อปี เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งหญิงและชาย มอบทุนการศึกษาเด็กที่ยากจน

ขอให้ทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญ
สาธุ สาธุ สาธุ


ความคิดเห็น