ตารางงานสอนเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


1 มีนาคม 2019
 • ซาวาดะ ครอบครัวธรรมะ

  1 มีนาคม 2019 - 3 มีนาคม 2019 @ 

  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2 มีนาคม 2019
4 มีนาคม 2019
 • พุทธสัญญา (คอร์สพิเศษครั้งที่ 4)

  4 มีนาคม 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm

  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

8 มีนาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน

  8 มีนาคม 2019 - 10 มีนาคม 2019 @ 

  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

10 มีนาคม 2019
16 มีนาคม 2019
17 มีนาคม 2019
 • ธรรมะจัดสรร เปลี่ยนจิตสู่พุทธะ (ผู้ใหญ่/พุทธบุตร)

  17 มีนาคม 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm

  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ธรรมะจัดสรร เปลี่ยนจิตสู่พุทธะ (ผู้ใหญ่/พุทธบุตร)

  17 มีนาคม 2019

  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

22 มีนาคม 2019
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน

  22 มีนาคม 2019 - 24 มีนาคม 2019 @ 

  สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

25 มีนาคม 2019
27 มีนาคม 2019

ความคิดเห็น