กำหนดการคอร์สปฏิบัติธรรม 2560

1 มิถุนายน 2018
 • บ้านสะสมบุญ
  1 มิถุนายน 2018 @ 3:00 am - 3 มิถุนายน 2018 @ 12:00 pm
  สวนธรรมศรีปทุม, ตำบล ท้ายเกาะ อำเภอ สามโคก ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2 มิถุนายน 2018
3 มิถุนายน 2018
 • ครอบครัวซาวาดะ
  3 มิถุนายน 2018 @ 7:00 am - 5:00 pm
  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

8 มิถุนายน 2018
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน
  8 มิถุนายน 2018 @ 3:00 am - 10 มิถุนายน 2018 @ 12:00 pm
  สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

10 มิถุนายน 2018
14 มิถุนายน 2018
15 มิถุนายน 2018
 • จิตตื่นรู้ ด้วยพุทธเมตตา
  15 มิถุนายน 2018 @ 3:00 am - 17 มิถุนายน 2018 @ 12:00 pm
  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

17 มิถุนายน 2018
18 มิถุนายน 2018
 • สวนไทย ใจเมตตา นำพาสุข
  18 มิถุนายน 2018 @ 3:00 am - 20 มิถุนายน 2018 @ 12:00 pm
  สวนธรรมศรีปทุม, ตำบล ท้ายเกาะ อำเภอ สามโคก ปทุมธานี 12160 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

22 มิถุนายน 2018
 • ศรีมิตรบรรลุธรรม
  22 มิถุนายน 2018 @ 7:00 am - 24 มิถุนายน 2018 @ 12:00 pm
  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

24 มิถุนายน 2018
 • เรือนจิตพุทธะ
  24 มิถุนายน 2018 @ 8:00 am - 6:00 pm
  หมู่บ้านปาริชาติ ตำบล บางกระทึก อำเภอ สามพราน นครปฐม 73170 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

29 มิถุนายน 2018
 • เพื่อนธรรมนำสุข
  29 มิถุนายน 2018 @ 3:00 am - 1 กรกฎาคม 2018 @ 12:00 pm
  ปากเมง รีสอร์ท, ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา ตรัง 92150 ประเทศไทย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม