06 10 59 ช่วงที่2 รายการโพธิธรรม ตอน อนิจจัง วัฎสังขารา ๒ (เทศน์เรื่องความไม่ประมาท)

ความตาย…คุณพร้อมแล้วหรือยัง

ท่านสามารถติดตามรายการโพธิธรรม โดยมูลนิธิบุญญานุภาพ ได้ทางช่อง PSI 239 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.00 น.

ความคิดเห็น