16 เมษายน 2557 Page Options
 
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

ลิขิตกรรม ผลของกรรมและอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม เรื่องที่ 1-5

เรื่องที่ 1                     เรื่องที่ 2                     เรื่องที่ 3                     เรื่องที่ 4                     เรื่องที่ 5
เรื่องที่ 1 เนื้องอกในแกนสมอง
เรื่องที่ 2 ธรรมโอสถ
เรื่องที่ 3 ผลแห่งความเพียร
เรื่องที่ 4-1 ได้พบครูบาอาจารย์
เรื่องที่ 5 รูมาตอยต์
เรื่องที่ 4-2 ได้พบครูบาอาจารย์
เรื่องที่ 5 รูมาตอยต์ (สัมภาษณ์พิเศษ)
Copyright 2012 by Bunyanupab