พระสุรนันท์ สินันท์กิ่งเพชร ธรรมะเปลี่ยนชีวิต พบความสุขในพระธรรม

พระสุรนันท์ สินันท์กิ่งเพชร_ธรรมะเปลี่ยนชีวิต พบความสุขในธรรมะ

พระสุรนันท์ สินันท์กิ่งเพชร หนุ่มใหญ่นักธุรกิจที่มากล้นไปด้วยประสบการณ์ทำงาน ชีวิตทุ่มเทเพื่อธุรกิจและครอบครัว เมื่อเห็นลูกสาวของตัวเองเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของตนเอง เมื่อลูกสาวชวนมาปฏิบัติธรรม พระสุรนันท์ท่านจึงไม่รีรอที่จะตอบตกลงทันที เมื่อปฏิบัติแล้วลูกสาวจึงขอให้ท่านรักษาศีลให้ครบ เลิกดื่มไวน์ ท่านจึงตอบตกลง เมื่อวันหนึ่งที่ท่านตัดสินใจบวชตามคำชักชวนของลูกสาวอีกเช่นเคย การบวชในครั้งนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้ชีวิตอีกมากมาย ธรรมะที่เกิดขึ้นในใจทำให้รู้ว่า เมื่อปัญหายังอยู่เหมือนเดิม แต่ใจไม่ได้ทุกข์กับปัญหานั้นแล้ว ชีวิตมีความสุขมากขึ้น และเรียนรู้ว่าทุกข์ที่เกิดจากการคิดแทนคนอื่นมาเกือบตลอดชีวิต ทำให้ตอนนี้ปล่อยวางมากขึ้น

ท่านสามารถรับชมเรื่องราวของพระสุรนันท์ สินันท์กิ่งเพชร ได้ตามลิงค์นี้

www.bunyanupab.com

ความคิดเห็น