คุณเฟน-ชญานี มหาตมวดี_ปฏิบัติธรรมเพื่อลูก นำพาคนในครอบครัวสู่ทางธรรม

คุณเฟน-ชญานี มหาตมวดี_ปฏิบัติธรรมเพื่อลูก นำพาคนในครอบครัวสู่ทางธรรม

สำหรับคุณแม่ยังสาว “คุณเฟน-ชญานี มหาตมวดี” ที่มาเริ่มปฏิบัติธรรมเพราะความทุกข์
เธอเริ่มจากการทำตัวแก้วเปล่าๆพร้อมที่จะรับคำแนะนำและปฏิบัติตาม เมื่อเธอเห็นผลจากการปฏิบัติธรรมจึงได้แนะนำคนในครอบครัวมาปฏิบัติธรรมบ้าง แต่ก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเสมอไป เธอจึงใช้วิธี “อธิษฐาน” แต่การที่จะอธิษฐานให้สำเร็จตามปรารถนานั้น เธอก็ยอมแลกมาด้วยความเพียรในการสวดมนต์ รักษาศีล และมาปฏิบัติธรรม และในที่สุดครอบครัวเธอ ไม่ว่าจะเป็นสามี ลูกๆ และคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรม ชีวิตเธอเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น รักษาศีลห้า และนำธรรมะมาใช้ในชีวิตตนเองและครอบครัว

สามารถติดตามเรื่องราวของคุณเฟน-ชญานี มหาตมวดี ได้ตามลิงค์นี้ https://youtu.be/fE3v_wcu764

www.bunyanupab.com

ความคิดเห็น